Projekt grantowy

 

Amber Gems Maria Zawadzka realizuje projekt grantowy pt. ,, Zwiększenie promocji wyrobów firmy na rynku amerykańskim szansą na wzrost eksportu’’ w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, konkurs nr PBE.03.2019. Przedmiotem projektu jest udział w imprezach targowych o charakterze międzynarodowym na terenie Stanów Zjednoczonych. Celem projektu jest kontynuowanie ekspansji na rynku amerykańskim oraz umacnianie marki Amber Gems poprzez utrzymanie współpracy z dotychczasowymi partnerami biznesowymi i nawiązywanie nowych relacji biznesowych. Sukces projektu przyczyni się do wzrostu eksportu firmy oraz będzie dużą promocją regionu za granicą.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 01.03.2020 r.
Wartość projektu: 111 282,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 55 640,50 PLN